Main logo
» Üritused
» Kihnu leht
» Kihnu saarest
» Volikogu
» Vallavalitsus
» Valimiskomisjon
» Vallaasutused
» Dokumendid
» Hanked
» Ettevõtlus
kihnu.ee » Pealeht
Pealeht

NB! Hajaasustuse programmi 2014. aastat taotlusvoor avatud!

Hambaarstide vastuvõtuajad Kihnus

10. ja 11. juuli

Ettevõtlustoetuste taotlusvoor on avanemas.  

Kihnu Vallavalitsus kuulutab välja ettevõtlustoetuse taotlusvooru alates 14.juulist 2014, taotlusvoor on avatud 8.augustini 2014. Toetuse taotlemine ja otsustamine toimub Kihnu Vallavolikogu 2014 aasta 8.aprilli nr.4 Kihnu valla toetusfondi kasutamise korra alusel. Toetusfondi maht 2014 aastal on 10 000 (kümme tuhat ) eurot. Määrus koos taotluse ja aruande vormidega on kättesaadav www.riigiteataja.ee/akt/408042014008 Ettevõtlustoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 8.august 2014 kell 16.00 Taotlused esitada elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil Linaküla küla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.

Kihnu Majanduse OÜ poolt elanikele osutatavate teenuste hinnakiri

Jäätmejaama hinnakiri

Kihnu jooksu protokoll 2013

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale!

Fotod: Olev Mihkelmaa