Main logo
» Üritused
» Kihnu leht
» Kihnu saarest
» Volikogu
» Vallavalitsus
» Valimiskomisjon
» Vallaasutused
» Dokumendid
» Isikuandmete töötlemine
» Hanked
» Ettevõtlus
» Sadam
kihnu.ee » Pealeht
Pealeht

Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoor avatud

Pärnu maavanem kuulutas  8.06.2015 korraldusega nr 1-1/15/275 avatuks hajaasustuse programmi 2015. aasta vooru arvates 3. augustist 2015.
Kihnu vallas saab toetust taotleda majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.
Taotlejateks saavad olla füüsilised isikud kelle alaline ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on majapidamine, millele toetust taotletakse.
Taotlused tuleb esitada hiljemalt 5. oktoobriks 2015.

Programmdokument ja taotluse vormid

Taotluste hindamise komisjon


Ettevõtlustoetuste taotlusvoor avaneb 1.juunil

Kihnu Vallavalitsus avab  ettevõtlustoetuse taotlusvooru alates 1.juunist 2015, taotlusvoor on avatud 20.juunini 2015. Toetuse taotlemine ja otsustamine toimub Kihnu Vallavolikogu 2014 aasta 8.aprilli nr.4 Kihnu valla toetusfondi kasutamise korra alusel.

Toetusfondi maht 2015 aastal  on 10 000 (kümme tuhat ) eurot.

Määrus koos taotluse ja aruande vormidega on kättesaadav SIIN.

Ettevõtlustoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 22.juuni 2015 kell 16.00

Taotlused esitada elektrooniliselt aadressil info@kihnu.ee või paberkandjal aadressil Linaküla küla, Kihnu vald, 88003 Pärnumaa.

Toeta Kihnu kivilaeva mudeli ehitamist

Olen Reet Kihnu Mere Seltsist, oleme kuus aastat kogunud ja talletanud Kihnu saare merepärandit. Meie suur soov on valmis ehitada pea kolmemeetrine Kihnu kivilaeva mudel.

Loe edasi...


Koolitus ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE
http://peak.ee/events/koolitus-alustavale-ettevotjale/

Piirkonnapolitseiniku vastuvõtuaeg iga kuu kolmandal neljapäeval kell 10.00-12.00 rahvamaja teisel korrusel, abivallavanema kabinetis. e-mail: harli.hansen@politsei.ee

Hambaarstide vastuvõtuajad Kihnus 11 ja 12 juuni

Kihnu Majanduse OÜ poolt elanikele osutatavate teenuste hinnakiri

Jäätmejaama hinnakiri

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale!