Main logo
» Üritused
» Kihnu leht
» Kihnu saarest
» Volikogu
» Vallavalitsus
» Valimiskomisjon
» Vallaasutused
» Dokumendid
» Hanked
» Ettevõtlus
kihnu.ee » Pealeht
Pealeht

Liivi Lahe Kalanduskogu 2014-2020 strateegia arutelu ja ettepanekute koosolek Kihnus toimub 24. septembril kell 12.00 Kihnu rahvamajas.

"KALAPÜÜGISEADUSE MUUDATUSED. PÜÜGIANDMETE ESITAMISE KORD"

Kalanduse teabekeskus korraldab neljapäeval

02. oktoobril 2014 kell 9.30 Pärnus spahotellis ESTONIA kalapüügiseaduse muudatusi ning püügiandmete esitamise korda tutvustava teabepäeva Liivi Lahe Kalanduskogu liikmetele.


Käsitletavad teemad:
  • Kalapüügiseaduse ja seonduvate sidusaktide olulisematest muudatused, seadusesätete rakendamine praktikas.
  • Kalavarude olukorrast püügipiirkonnas.
  • Kutselise kalapüügiga seonduvate andmete esitamine, kalapüügilubade väljastamine.
Kommenteerivad, nõustavad ja küsimustele vastavad Keskonnaministeeriumi, Keskonnainspektsiooni ja Põllumajandusministeeriumi esindajad.

Osalema oodatud kutselised kalurid, tegevusgrupi eestvedajad, kalandusvaldkonna ettevõtjad.

Hambaarstide vastuvõtuajad Kihnus 9 ja 10 oktoober

Kihnu Majanduse OÜ poolt elanikele osutatavate teenuste hinnakiri

Jäätmejaama hinnakiri

Kihnu jooksu protokoll 2014

Kihnu jooksu protokoll 2013

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale!

Fotod: Olev Mihkelmaa