Main logo
» Üritused
» Kihnu leht
» Kihnu saarest
» Volikogu
» Vallavalitsus
» Valimiskomisjon
» Vallaasutused
» Dokumendid
» Hanked
» Ettevõtlus
kihnu.ee » Pealeht
Pealeht

Kihnu Vallavolikogu 25.03.2014 otsusega nr 14 vaadati üle Kihnu valla üldplaneering ja otsustati jätkata uue üldplaneeringu koostamist

Otsus nr 14

«Jäätmejaama hinnakiri»

«Kihnu jooksu protokoll 2013»

«Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale!»

Fotod: Olev Mihkelmaa