Main logo
» Üritused
» Kihnu leht
» Kihnu saarest
» Volikogu
» Vallavalitsus
» Valimiskomisjon
» Vallaasutused
» Dokumendid
» Isikuandmete töötlemine
» Hanked
» Ettevõtlus
» Sadam
kihnu.ee » Pealeht
Pealeht

KIHNU ÜLDKOGU ISTUNG

17. septembril 2015. a kell 17.00 Kihnu Rahvamajas

Kihnu valla üldkogu istungi päevakorrapunktid on järgmised:

1. Kihnu valla arengukava 2012-2020, perioodi 2015-2020 ja Kihnu valla eelarvestrateegia 2015-2020 muutmise arutelu ja kooskõlastamine.

Avalikult on dokumentide eelnõud kättesaadavad 28.08 – 14.09 valla kodulehel ja vallamajas (tööpäevadel 8.00-16.00).

Ettepanekuid eelnõude täiendamiseks võib esitada ka kirjalikult kuni 14. septembrini 2015.

Ettepanekud esitada e-postiga aadressil info@kihnu.ee või postiga Linaküla küla, Kihnu vald, 88003, Pärnumaa.

2. Info.

Kihnu valla arengukava 2012-2020, perioodi 2015-2020 ja Kihnu valla eelarvestrateegia 2015-2020 muutmise avalik arutelu

27. augustil 2015. a kell 14.00 Kihnu Rahvamajas Kihnu Vallavolikogu istungi raames.

Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel. Avalikult on dokumentide eelnõud kättesaadavad valla kodulehel ja vallamajas (tööpäevadel 8.00-16.00).

Ootame Teie osalemist ja ettepanekuid!

Hajaasustuse programmi 2015. a taotlusvoor avatud

Pärnu maavanem kuulutas  8.06.2015 korraldusega nr 1-1/15/275 avatuks hajaasustuse programmi 2015. aasta vooru arvates 3. augustist 2015.
Kihnu vallas saab toetust taotleda majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede rajamiseks ja/või rekonstrueerimiseks.
Taotlejateks saavad olla füüsilised isikud kelle alaline ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on majapidamine, millele toetust taotletakse.
Taotlused tuleb esitada hiljemalt 5. oktoobriks 2015.

Programmdokument ja taotluse vormid

Taotluste hindamise komisjon


Piirkonnapolitseiniku vastuvõtuaeg iga kuu kolmandal neljapäeval kell 10.00-12.00 rahvamaja teisel korrusel, abivallavanema kabinetis. e-mail: harli.hansen@politsei.ee

Hambaarstide vastuvõtuajad Kihnus 11 ja 12 juuni

Kihnu Majanduse OÜ poolt elanikele osutatavate teenuste hinnakiri

Jäätmejaama hinnakiri

Jäätmete kodus põletamine on kahjulik inimese tervisele ja keskkonnale!